Bert Schaareman

Bert Schaareman is sinds september 2018 senior manager bij EY Transaction Advisory Services. Daarvoor was hij partner bij Aeternus Corporate Finance waar hij 7 jaar heeft gewerkt. Hij is lid van de toelatingscommissie (2014) en lid van de Raad van Tucht (2018) van het NiRV. Zijn dagelijkse werk bestaat uit waarderingen ten behoeve van transacties, conflicten, estate planning, PPA’s en impairments. Zo heeft hij het afgelopen jaar o.a. een conflictwaardering (gevolgd door verkoopbegeleiding voor beide partijen) uitgevoerd en de minderheidsbelangen van een familiebedrijf (jaaromzet > € 600 mln) en verkoopwaardering van een software onderneming gewaardeerd.

Wapenfeiten

-  Waardering van minderheidsbelangen van een van Nederlands grootste familiebedrijven en de afstemming daarvan met de Belastingdienst (in het kader van estate planning en aangifte inkomstenbelasting)
-  Conflictwaardering tussen 2 aandeelhouders welke na oplevering van de waardering uiteindelijk resulteerde in een opdracht voor de gezamenlijke verkoop van de onderneming (zowel de waardering als de verkoop zijn door mij begeleid)
-  Waardering van een onderneming die wasmachines produceert in het kader van familie-overdracht (intern en met de Belastingdienst) alsmede de begeleiding voor het aantrekken van de financiering daarbij
-  Waardering van een metaalfabriek ter voorbereiding op de verkoop hiervan aan een private-equity partij
-  Waardering van een onderneming actief in woonaccessoires ter voorbereiding op de uitkoop van een mede-aandeelhouder alsmede de begeleiding van de financiering daarbij
-  Waardering van een buitenlandse steengroeve ter voorbereiding op de verkoop hiervan
-  Waardering van een software-as-a-service onderneming ter voorbereiding op de verkoop hiervan aan een strategische koper
-  Waardering van een onderneming actief in truckaccessoires ter voorbereiding op de verkoop hiervan aan een strategische koper
-  Waardering van economische schade als gevolg van een niet-doorgegane koop van een onderneming door wanprestatie van een van de kopers. Dit mede op het verzoek van de rechtbank om een schadestaat die de gedaagde daadwerkelijk heeft veroordeeld tot alle geleden en nog te lijden schade uit onrechtmatige daad
-  Diverse reviews van waarderingen

Overige activiteiten

-   Sinds november 2014 tot heden actief als examinator toelatingscommissie NiRV
-   In april 2018 benoemd tot lid van de Raad van Tucht van het NiRV
-   Tijdens mijn dagelijks waarderingswerk maar ook tijdens het examineren van kandidaten probeer ik voor partijen de brug te slaan van economische waarde naar prijs. Opdrachtgevers zijn namelijk bijna altijd op zoek naar een prijs(range) en niet naar een economische waarde. En hierbij ben ik ook stellig van mening dat prijzen veelal niet zelfstandig tot stand komen maar onderdeel zijn van een pakket van voorwaarden en afspraken tussen koper en verkoper over o.a. uitgestelde betalingen, garanties en vrijwaringen, aanblijven management et cetera. Zeker in conflictsituaties leidt het opnemen van dergelijke (transactie)bepalingen als onderdeel van een (prijs)waardebepaling eerder tot toenadering van partijen naar elkaar, maar ook bij familieoverdrachten leidt dit eerder tot begrip en instemming/acceptatie van familieleden. En dat is waar wij als beroepsgroep van valuators in deze situaties ook voor moeten staan. Mijn bovenstaande aanpak en mening komen ook tot uiting komen in mijn publicaties die ook door beroepscollega’s worden opgepakt en op basis waarvan ik door marktpartijen wordt gevraagd voor opdrachten. Deze publicaties zijn:
o   ‘Indicatieve prijsbepaling van een niet-beursgenoteerd minderheidspakket – een kader voor het bepalen van kortingen op de economische waarde’;
o   ‘Van waarde naar prijs’.

Deze publicaties dateren uit 2017 en hebben effect op mijn huidige positie in de markt als business valuator.
-  Artikel ‘Ins & outs van het waarderingsrapport’, Van Waarde, 24 maart 2018.
- In 2018 ben ik benaderd door EY om het valuation team voor de regio zuid verder gestalte te geven en heb ik per 1 september 2018 de overstap van Aeternus Corporate Finance naar EY Transaction Advisory Services gemaakt.

 

Deel via:

Terug naar overzicht