Chris Denneboom

Chris Denneboom  volgde de opleiding tot Register adviseur bedrijfsopvolging aan de Hoge School Brabant, studeerde Business Valuation aan RSM/ Erasmus universiteit, volgde aan de Leyden School of Law and Economics de opleiding tot gerechtelijk deskundige en de opleiding Master in Business Valuation aan TIASNIMBAS businessschool/universiteit van Tilburg.

Wapenfeiten

  • 2018, partijdeskundige; waardering onderneming en toetsing van financiële haalbaarheid van doorstarten exploitatie van een groep ziekenhuizen.
  • 2018, onafhankelijk deskundige; waardering aandelen van een onderneming actief in internationale zakelijke dienstverlening ten behoeve van de uitkoop van een aandeelhouder.
  • 2018, partijdeskundige; waardering aandelen van een fitnesscentrum ten behoeve van de uitkoop van een aandeelhouder.
  • 2018, onafhankelijk deskundige; waardering aandelen van een onderneming in de logistieke sector ten behoeve van de boedelverdeling bij een echtscheiding.
  • 2018, onafhankelijk deskundige; waardering aandelen van een kinderopvangorganisatie ten behoeve van de uitkoop van een aandeelhouder.
  • 2018, gerechtelijk deskundige; beoordeling of een waarderingsrapport opgesteld ten behoeve van een echtscheidingszaak voor het gerechtshof ’s-Hertogenbosch voldoet aan de normen van een zorgvuldig en bekwaam handelend beroepsgenoot, Rechtbank ’s-Hertogenbosch.
  • 2018, waardering retailketen in luxe consumentengoederen ten behoeve van afstemming met de Belastingdienst voor een step up bij remigratie.

Overige bijzonderheden

- Daarnaast nog diverse waarderingen en waarde-indicaties gemaakt voor bedrijfsovernames en impairment berekeningen voor enkele beursgenoteerde ondernemingen.
- In 2018 publiceerde ik het artikel: Netjes nalaten wordt gewaardeerd; PE Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging, september 2018.
-In september tot en met november 2018 diverse cursussen gegeven inzake bedrijfswaardering voor MFAS en de Juridische Academie.
- In april 2018 het eerste NIRV Jaarcongres georganiseerd.

Nevenfuncties
- 2015- heden; bestuurslid (secretaris) Nederlands Insitituut voor Register Valuators
- 2010-2015; voorzitter PR commissie Nederlands Insitituut voor Register Valuators
- 2013- heden; vaste medewerker (auteur) PE tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging
- 2013-heden; part time docent Business Valuation bij cursusinstituut De Juridische Academie
- 2012-heden; part time docent Business Valuation bij cursusinstituut MFAS
- 2008-2012; part time docent bedrijfsfinanciering bij Hoge School Avans+

Overige
- Ingeschreven in het Register voor Register Valuators sinds juli 2008, inschrijvingsnummer 186. De van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels en tuchtrechtspraak zijn te vinden op www.nirv.nl
- Ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk deskundigen sinds 2010, hergetoetst in 2015, inschrijvingsnummer D0157. De van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels zijn te vinden op www.lrgd.nl

Deel via:

Terug naar overzicht