Chris Denneboom

Chris Denneboom volgde eerst de opleidingen NIMA A en NIMA B, studeerde commerciële economie aan de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam, volgde de opleiding tot Register adviseur bedrijfsopvolging aan de Hoge School Brabant, studeerde Business Valuation aan RSM/ Erasmus universiteit, volgde aan de Leyden School of Law and Economics de opleiding tot gerechtelijk deskundige en de opleiding Master in Business Valuation aan TIASNIMBAS businessschool/universiteit van Tilburg.

Daarnaast is Chris kerndocent van de opleiding Bedrijfswaardering en transactiebegeleiding bedrijfsovernames in het MKB van MFAS, is hij als docent verbonden aan De Juridische Academie en geeft hij regelmatig “in house” cursussen en lezingen op het gebied van ondernemingswaardering. Tenslotte is hij bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Register Valuators. 

Wapenfeiten afgelopen jaar

- 2 dossiers als gerechtelijk deskundige inzake een schadekwestie en inzake de waardering van een onderneming ivm een echtscheiding (> 30 miljoen).
- 6 dossiers als onafhankelijk deskundige inzake echtscheiding, inkoop partner, personeelsparticipatie, tbv een fusie en een contractinterpretatie.
- 8 dossiers als partij deskundige inzake echtscheidingen, uitkoop aandeelhouder en afwikkeling nalatenschap.
- 3 waardering ten behoeve van fiscale kwesties (variërend tussen 8,5 en 40 miljoen).
- 5 overnames waarvan 4 verkopen (gemiddelde transactiewaarde 6,5 miljoen).
- 1 dossier ondersteuning van de accountant bij een wettelijke controle, waardering van diverse participaties >10 (waarde variërend tussen 1 miljoen en > 100 miljoen).

Overige activiteiten en bijzonderheden

  • De waarde van het nieuwe normaal, Tijdschrift voor het Familiebedrijf, over de impact van de Coronacrisis op de waarde van bedrijven. Dit artikel is in oktober verschenen.
  • De impact van schuld op de waardering, Tijdschrift voor het Familiebedrijf, over de invloed op de waarde van een onderneming door het aantrekken van vreemd vermogen. Hierbij belicht in niet alleen de waardeverhogende effecten vanwege het tax shield maar ook het waardedrukkende effect als gevolg van een hoger discontinuïteitsrisico. Dit artikel verschijnt in januari 2021.

- In januari heb ik op de Winterschool van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs een lezing gegeven over de do’s and don’ts bij fiscale waarderingen.
- In december 2019 en november 2020 cursussen DCF waardering gegeven bij cursusinstituut MFAS.
- In 2020 ben ik gestart met een onderzoek naar de rendementseis voor Nederlandse niet beursgenoteerde ondernemingen. Vanuit de overtuiging dat de huidige op CAPM gebaseerde modellen niet toepasbaar zijn voor Nederlandse niet beursgenoteerde ondernemingen. Eerste tussentijdse resultaten worden deze maand gepubliceerd.
- In mei heb ik mijn werkzaamheden als bestuurslid van het NiRV beëindigd na 12 jaar actief te zijn geweest voor de beroepsvereniging.   

Deel via:

Terug naar overzicht