Jan Willem Reesink

Banning Portretten 2.02130543 Jan Willem vierkant scaled 2

Jan Willem is specialist op het gebied van ondernemingsrecht. Hiervoor was hij bijna negen jaar als advocaat werkzaam bij Van Doorne op de afdeling Corporate M&A. Jan Willem adviseert ondernemingen over ondernemingsrechtelijke aangelegenheden zoals fusies en overnames, corporate governance, private equity, joint ventures en corporate real estate. Zijn cliënten zijn zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven in diverse sectoren. Hij heeft een speciale belangstelling voor de zorgsector en adviseert diverse partijen (voornamelijk zorgaanbieders en investeerders) die actief zijn in de zorgsector in Nederland.

 

 

 

Banning Portretten 2.02130543 Jan Willem vierkant scaled 2

Terug naar overzicht