Thomas Wals

MKB Fonds Thomas Wals 26148sRGB WEB 1

Als managing partner is de Thomas sinds 2011 verantwoordelijk voor het dagelijks management van de fondsen van MKB Fonds. Als zodanig houdt hij zich bezig met het selectie- en investeringsbeleid van de MKB participatiefondsen en vervult hij de functie van dagelijks beleidsbepaler. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor de financiële organisatie en de fondsenwerving, alsmede de selectie, verwerving en het beheer van de participaties van het fonds. Tenslotte vervult Thomas verschillende commissarisfuncties bij de deelnemingen van MKB Fonds.

MKB Fonds Thomas Wals 26148sRGB WEB 1

Terug naar overzicht