Thomas Wals

Thomas Wals is als Managing Partner sinds 2011 verantwoordelijk voor het dagelijks management van de fondsen van MKB Fonds. Als zodanig houdt hij zich bezig met het selectie- en investeringsbeleid van de MKB participatiefondsen en vervult hij de functie van dagelijks beleidsbepaler. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor de financiële organisatie en de fondsenwerving, alsmede de selectie, verwerving en het beheer van de participaties van het fonds. Tenslotte vervult Thomas verschillende commissarisfuncties bij de deelnemingen van MKB Fonds.

Thomas verzorgt tijdens het congres de workshop Waardecreatie met een buy & build strategie.

 

Deel via:

Terug naar overzicht