Ga direct naar de inhoud.

Hoe werkt sale & lease back als financieringsoplossing voor overnames?

Van de verschillende vormen van niet-bancaire kredietverlening aan het mkb maakt leasing een forse groei door. Ook voor fusies of het doen van overnames kan leasing een oplossing zijn. Wanneer een ondernemer materieel bezit, kan de waarde hiervan worden benut om kapitaal vrij te maken door middel van sale & lease back. De kracht van deze oplossing schuilt in de eenvoud. Maar hoe werkt het precies?

 

Lees meer

Vendor Due Diligence

Met een vendor due diligence houdt een verkopende ondernemer (en zijn adviseur) de regie in eigen hand. Het te verkopen bedrijf wordt kritisch langs de meetlat gelegd waardoor eventuele riscico’s en zwakke punten in kaart worden gebracht. Dat is goed voor de onderhandelingspositie en daarmee vaak ook voor de uiteindelijke verkoopprijs.

Lees meer

Waardering jonge technologie-bedrijven

Het waarderen van jonge technologiebedrijven is een vak apart. Er is nauwelijks historie en de onzekerheden rondom toekomstige kasstromen zijn groot. Daarmee is er weinig houvast voor een onderbouwde prognose. In deze workshop wordt ingegaan op hoe je ondanks deze beperkingen toch tot een onderbouwde waardering kunt komen.

Lees meer

Wat is er mogelijk met de WHOA?

Per 1 januari van dit jaar is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Deze wet is mede dankzij de coronacrisis versneld aangenomen, en maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met hun schuldeisers. Nu de overheid de corona-noodsteun aan ondernemers per 1 oktober 2021 heeft gestaakt, is de verwachting dat de animo voor de WHOA de komende tijd alleen maar zal toenemen.

Lees meer

Virtual Datarooms 2.0

Net als veel andere industrieën, moesten verkopers en M&A-adviseurs bedenken hoe ze due diligence konden faciliteren in een wereld waar contact en reizen beperkt zijn. In deze workshop wordt ingegaan op hoe due diligence en andere M&A-processen de komende jaren in het ‘nieuwe normaal’ zullen worden uitgevoerd.

Lees meer

Prijsbepaling bij bedrijfsoverdracht in het MKB

Elke partij bij een bedrijfsoverdracht vormt zich een oordeel over de waarde van een onderneming en neemt daarbij veelal een tegenovergestelde positie in als vrager dan wel aanbieder over de prijsvorming. Samen met de deelnemers en een expertpanel gaat de BOBB dieper in  op de factoren die de uiteindelijke prijs bepalen van een MKB-onderneming.

Lees meer

M&A is Teamwork

Hoe kunnen partijen beter samenwerken om tot een succesvolle overnamedeal te komen? Het overnameproces is complex en vergt een multidisciplinaire benadering. Wanneer schakel je welke expert(s) in en hoe versterken zij elkaar? Specialisten van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association) nemen u mee in de diverse fasen van het overnameproces.

Lees meer

Digitalisering in het MKB

Een investering of overname is vaak aanleiding om de digitalisering van een bedrijf versneld op te pakken. Maar goede IT-mensen zijn schaars in Nederland. Outstaffing, waarbij een team van remote software developers wordt ingehuurd, kan dan een interessante oplossing zijn.

Lees meer

Online dealsourcen

Online dealsourcing is voor adviseurs , investeerders en bedrijven een zeer effectief en efficiënt hulpmiddel om hun dealflow op gang te houden.  In deze workshop wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van online dealsourcing. Hoe werkt het, wat zijn de mogelijkheden en wat zijn praktische tips om deze tool nog beter voor u te laten werken?

Lees meer