Ga direct naar de inhoud.

Post-closing geschillen & procedures

Het komt regelmatig voor dat de afspraken in het overnamecontract, een joint venture overeenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst niet worden nagekomen. Ook blijken garanties niet altijd juist te zijn, en soms wil een partij de samenwerking beëindigen. Er ontstaat dan een zogenaamd post-closing geschil waarbij het van groot belang is om snel actie te ondernemen.

Lees meer

Verkoop van distressed companies

Hoe ga je als M&A adviseur om met een bedrijf dat in zwaar weer verkeert en wellicht afstevent op een faillissement? Wat zijn dan nog reële opties om met een dergelijk bedrijf de markt op te gaan? In deze workshop zal aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden (Joh. Enschede, Heerema, Mapper) worden ingegaan op hoe deze bedrijven via een veilingmodel alsnog kunnen worden verkocht.

Lees meer

Financieren met sale-and-lease-back

Sale-and-lease-back constructies kunnen ook gebruikt worden bij de financiering van bedrijfsovernames. In deze workshop wordt stil gestaan bij hoe zo'n sale & lease-back werkt en en hoe een bedrijf op deze manier ruimte creëert voor groei, aan de hand van een klantcase van een transportbedrijf. 

Lees meer

Meeste gemaakte fouten bij vaststellen rendementseis

Bij een discounted cash flow waardering is het bepalen van de rendementseis of vermogenskostenvoet een belangrijk item. Over de hoogte van deze disconteringsvoet kan men van mening verschillen op basis van subjectieve uitgangspunten. In de praktijk blijkt echter dat er naast subjectieve inschattingsverschillen ook veel methodologische- en consistentie fouten worden gemaakt. 

Lees meer

Cultuurverschillen tussen Nederland en Belgiƫ

Samenwerking tussen Belgen en Nederlanders loopt niet altijd van een leien dakje. Dit komt vooral omdat we elkaar niet kennen en ook omdat er nogal wat hardnekkige (voor)oordelen over elkaar de ronde doen. Tijdens deze workshop gaan we na in hoeverre die vooroordelen al dan niet kloppen.

Lees meer

Multiple of economische waardering bij overname?

Wat is de meest geschikte methode  om een bedrijf te waarderen bij overname of verkoop? Is dat op basis van actuele transactiewaarden (multiples) of de contante waarde van de toekomstige kasstromen (Discounted Cashflow)? In deze workshop gaan een aantal experts daarover uitgebreid met elkaar in discussie met als doel interactie en kennisdeling.

Lees meer

Financieren met mezzanine

In deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op het fenomeen mezzanine financiering  en onder welke voorwaarden deze achtergestelde leningen worden verstrekt. Aan de hand van een concrete praktijkcase zal worden stilgestaan bij de belangrijkste voor- en nadelen van mezzanine financiering, de combinatiemogelijkheden met andere financieringsvormen en de impact van een mezzanine-financiering voor de verschillende stakeholders.

 

Lees meer

Samenwerken is vermenigvuldigen

Hoe kunnen partijen beter samenwerken om tot een succesvolle overnamedeal te komen? Het overnameproces is complex en vergt een multidisciplinaire benadering. Wanneer schakel je welke expert(s) in en hoe versterken zij elkaar? Specialisten van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association) nemen u mee in de diverse fasen van het overnameproces en zullen aan de hand van een concrete casus illustreren waarom en wanneer de inzet van welke disciplines een must is.

Lees meer